Tárgyadatlap: BMEGEENNEEA

A tárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése az energetikában alkalmazott termeléstervezési erőforrásallokációs (terheléselosztási) problémákkal és az azok megoldásához alkalmazható egyes módszerekkel. Az erőforrásallkoációs problámák megoldásának első lépése a vizsgált energetikai rendszerek viselkedésének leírása, így a tantárgyban hangsúlyos szerepet kap az egyes energetikai berendezések és rendszerek leírására szolgáló ún. ternelési függvények meghatározása, amelyhez a statisztikai elemzések eszköztárát alklamazzuk. Ennek birtokában a hallgatók képesek lesznek az összetett energetikai rendszerek és folyamatok leírására, az erpforrásallokációs feladat megfoglamazására. A tantárgy másik fontos célkitűzése, hogy átfogó képet adjon azon lágy számítási módszerekről (pl. genetikus, differenciálevolúciós, részecske-raj algoritmus), amelyek e problémák megoldására alkalmasak. A hallgatók a tanult elméleti ismereteket egy projektfeladat keretében alkalmazva mélyítik el.