Tárgyadatlap: BMEGEENNEKH

A tantárgya célja, hogy megismertesse a hallgatókat az energiatermelés és elosztás jellemző környezeti hatásaival. Ennek megfelelően a fenntarthatóság, a jövő nemzedékei iránti felelősségvállaláshoz kapcsolódva a tantárgyban hangsúlyos szerepet kapnak az energetika teljes vertikumában megjelenő jellemző szennyezőanyag keletkezési és alapvető terjedési folyamatok, környezeti hatások. A tárgy hallgatói esettanulmányokon keresztül megismerhetik a a környezetállapot-értékelés elveit és módszereit, illetve az életciklus szemléletű megközelítés alkalmazásával együttes környezeti-műszaki(-gazdasági) optimizálási módszereket ismerhetnek meg.