Tárgyadatlap: BMEGEMMNMMR

2ea+2gy/4kr/vizsga
A tantárgy célja a komplex – véges szabadsági fokú illetve kontinuum, a robotikában is előforduló – mechanikai rendszerek matematikai modelljeinek összeállítása, a geometriai és sebességfüggő kényszertípusok analitikus kezelésének elsajátítása, a mozgásegyenletek levezetésére alkalmas eljárás kiválasztásának képessége és azok modern analitikus és numerikus vizsgálati módszereinek gyakoroltatása, felkészítés ezen a területen kutató-fejlesztő munkára.